گاز زدن سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گاز زدن: سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی تهرانی‌ها نخستین ماه تابستان راحت‌تر نفس کشیدند

تیرماه امسال پایتخت تنها سه روز ناسالم جهت گروه‌های حساس داشت، این درحالیست که تعداد روزهای ناسالم جهت گروه‌های حساس در تیر ماه ۹۳، ۲۶ روز بود. 

تهرانی‌ها نخستین ماه تابستان راحت‌تر نفس کشیدند

تهرانی ها نخستین ماه تابستان راحت تر نفس کشیدند

عبارات مهم : ایران

تیرماه امسال پایتخت تنها سه روز ناسالم جهت گروه های حساس داشت، این درحالیست که تعداد روزهای ناسالم جهت گروه های حساس در تیر ماه ۹۳، ۲۶ روز بود.

به گزارش ایسنا هوای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در تیر ماه امسال گرچه ۳ روز ناسالم جهت گروه های حساس بود ولی بررسی آمار کیفیت هوا نشان می دهد که هوای پایتخت نسبت به پنج سال اخیر اصلاح چشمگیری داشته هست. در نخستین ماه تابستان امسال پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۸ روز با هوای سالم را تجربه کرد این درحالیست که تیر ماه سال گذشته تعداد روزهای ناسالم جهت گروه های حساس ۵ روز و تعداد روزهای سالم ۲۶ روز بود.

تهرانی‌ها نخستین ماه تابستان راحت‌تر نفس کشیدند

در تیر ماه سال ۹۴ نیز تقریبا نیمی از روزهای ماه، هوای پایتخت در شرایط ناسالم جهت گروه های حساس بود. در این سال پایتخت کشور عزیزمان ایران ۱۶ روز ناسالم جهت گروه های حساس و ۱۵ روز سالم را در تیرماه تجربه کرد. تیر ماه ۹۳ نیز اوضاع خوبی از نظر کیفیت هوا در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نداشتیم. در تیرماه این سال پایتخت ۱۱ روز ناسالم جهت گروه های حساس، ۱۹ روز سالم و یک روز ناسالم را پشت سر گذاشت.

کیفیت هوا در تیرماه ۹۲ نیز کماکان بر همین منوال بود. در این سال تیرماه ۹ روز ناسالم جهت گروه های حساس و ۲۲ روز سالم داشت. براساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای پایتخت کشور عزیزمان ایران سال ۹۱ تعداد روزهای ناسالم جهت گروه های حساس نسبت به سال ۹۲ دو روز زیاد کردن یافت و به ۱۱ روز رسید و ۲۰ روز سالم در تیرماه این سال داشتیم.

تیرماه امسال پایتخت تنها سه روز ناسالم جهت گروه‌های حساس داشت، این درحالیست که تعداد روزهای ناسالم جهت گروه‌های حساس در تیر ماه ۹۳، ۲۶ روز بود. 

تیر ماه ۹۰ نیز شرایط تا حدی بد بود که پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط ۵ روز سالم داشت. در این سال در نخستین ماه تابستان پایتخت نشینان ۲۶ روز را در هوایی با شرایط ناسالم گذراندند.

بررسی این آمار نشان دهنده اصلاح کیفیت هوای کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران طی پنج سال اخیر هست. امیدواریم که با استمرار کارها شرکت حفاظت محیط زیست در جهت کم کردن آلودگی هوای کلان شهرها و همکاری تمامی نهادها از جمله شهرداری ها شاهد زیاد کردن کیفیت هوای کلان شهرها باشیم.

واژه های کلیدی: ایران | تابستان | کیفیت هوا | هوای پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs