گاز زدن سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گاز زدن: سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی هشدار وزارت خارجه به ایرانیانی که در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان حساب دارند

پروانه فعالیت دمیربانک آذربایجان از ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ لغو شده است و کاپیتابانک این کشور به‌عنوان بانک مسئول بازپرداخت مبالغ سپرده‌گذاران نزد دمیربانک تعیین شده است

هشدار وزارت خارجه به ایرانیانی که در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان حساب دارند

هشدار وزارت خارجه به ایرانیانی که در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان حساب دارند

عبارات مهم : دریافت

پروانه فعالیت دمیربانک آذربایجان از ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ لغو شده است و کاپیتابانک این کشور به عنوان بانک مسئول بازپرداخت مبالغ سپرده گذاران نزد دمیربانک تعیین شده است هست. بر این اساس عملیات بازگردان سپرده ها از ابتدای فوریه ۲۰۱۸ شروع خواهد شد و سپرده گذاران فقط ۲ماه جهت دریافت پول خود مهلت دارند.

به گزارش ایلنا، در نامه مدیرکل یکسان المنافع و قفقاز به مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران تأکید شد که مشتریان دمیربانک آذربایجان جهت احیای سپرده های خود فرصتی ۶۰روزه دارند.

هشدار وزارت خارجه به ایرانیانی که در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان حساب دارند

مدیرکل یکسان المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه کشورمان در نامه ای به مدیر اتاق کشور عزیزمان ایران اعلام کرده است: بر اساس گزارش دریافتی از سفارت کشور عزیزمان ایران در باکو، پروانه فعالیت دمیربانک جمهوری آذربایجان از ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ (شنبه ۲ دی ۱۳۹۶) لغو و کاپیتابانک آذربایجان به عنوان بانک مسئول بازپرداخت مبالغ سپرده گذاران نزد دمیربانک تعیین شده است است.

برابر رویه جاری در جمهوری آذربایجان، سپرده گذاران در بانک های این کشور که فعالیت آنها به هر دلیلی تعلیق می شود، ۶۰ روز وقت خواهند داشت تا نسبت وصول سپرده های خود از بانک جایگزین اقدام کنند.

پروانه فعالیت دمیربانک آذربایجان از ۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ لغو شده است و کاپیتابانک این کشور به‌عنوان بانک مسئول بازپرداخت مبالغ سپرده‌گذاران نزد دمیربانک تعیین شده است

در نامه غلامرضا باقری مقدم، به غلامحسین شافعی نیز تصریح شده است است: که عملیات بازگرداندن سپرده ها به وسیله کاپیتابانک آذربایجان، از ابتدای فوریه ۲۰۱۸ (پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶) شروع خواهد شد و سپرده گذاران نزد دمیربانک فقط ۶۰ روز جهت دریافت پول خود مهلت دارند و درصورتی که در این مدت ۶۰ روز اقدام نکنند، بعد ازآن حق قانونی جهت طرح ادعای مالی یا حقوقی جهت دریافت سپرده خود نخواهند داشت.

طبق اعلام مدیرکل یکسان المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه، قبلاً در موارد مشابهی سپرده گذاران ایرانی به علت عدم انجام اقدام به موقع جهت بازپس گیری سپرده های خود، متضرر شده است اند و پیگیری ها نیز تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

بر این اساس، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی در دمیربانک آذربایجان حساب سپرده داشته باشند، مورد نیاز است جهت جلوگیری از ضرر و زیان، اقدام مورد نیاز جهت دریافت سپرده های خود از کاپیتابانک آذربایجان را در دستور کار قرار دهند.

هشدار وزارت خارجه به ایرانیانی که در «دمیربانک» جمهوری آذربایجان حساب دارند

واژه های کلیدی: دریافت | دریافتی | آذربایجان | آذربایجان | وزارت خارجه | وزارت امور خارجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs