گاز زدن سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گاز زدن: سرمربی دریافت اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی نهنگ‌ها شبیه انسان آوازخواندن را فرا می‌گیرند

محققان استرالیایی دریافتند نهنگ‌ها جهت یادگیری یک آواز، آن را قطعه‌قطعه فرا می‌گیرند؛ این شیوه‌ای است که انسان‌ها جهت یادگیری آوازها از آن استفاده می‌کنند.&nbsp

نهنگ‌ها شبیه انسان آوازخواندن را فرا می‌گیرند

نهنگ ها شبیه انسان آوازخواندن را فرا می گیرند

عبارات مهم : خواندن

محققان استرالیایی دریافتند نهنگ ها جهت یادگیری یک آواز، آن را قطعه قطعه فرا می گیرند؛ این شیوه ای است که انسان ها جهت یادگیری آوازها از آن استفاده می کنند.

به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، هنگامی که محققان الگوی آواز خواندن نهنگ های گوژپست را مطالعه می کردند، شواهدی را یافتند که نشان می داد نهنگ های جوان مهارت های ارتباطی را با استفاده از شیوه ای یاد می گیرند که پرندگان جهت یادگیری آوازخواندن و انسان ها جهت یادگیری زبان از آن استفاده می کنند.

نهنگ‌ها شبیه انسان آوازخواندن را فرا می‌گیرند

در واقع در یک جمعیت نهنگ ها، همگی یک آواز را می خوانند، ولی الگوی آواز خواندن آن ها در طول وقت عوض کردن می کند.

محققان جهت درک نحوه یادگیری نهنگ ها روی آوازهایی که در میانه راه کامل شدن بودند، تمرکز کردند و بعد از ضبط و تحلیل آن ها دریافتند نهنگ ها جهت ساختن یک آواز، قطعات متفاوت آن را با یکدیگر ترکیب می کنند.

محققان استرالیایی دریافتند نهنگ‌ها جهت یادگیری یک آواز، آن را قطعه‌قطعه فرا می‌گیرند؛ این شیوه‌ای است که انسان‌ها جهت یادگیری آوازها از آن استفاده می‌کنند.&nbsp

بر اساس این تحقیقات نهنگ ها زمانی به آواز خواندن یکدیگر پاسخ می دهند که ساختار یا نوای زیربنایی آوازهای قدیمی و تازه شبیه به یکدیگر باشد.

این شیوه یادگیری نحوه آوازخواندن، تحت عنوان «یادگیری اجتماعی» آشنا می شود که در آن جانوران به جای انتقال ژنتیکی رفتارها از یک نسل به نسل دیگر، آن ها را از یکدیگی می آموزند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه PNAS انتشار یافته است.

نهنگ‌ها شبیه انسان آوازخواندن را فرا می‌گیرند

واژه های کلیدی: خواندن | محققان | یادگیری | استفاده | یادگیری | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs